Miljø og etik i markedsføringen - hvor går grænsen?

Mange virksomheder anvender påstande om miljø og etik i deres markedsføring. Fx at produkterne og emballagen er miljøvenlig eller bæredygtig eller at virksomheden har en særlig ”grøn” vision. Dette er fokusområder og egenskaber ved produkterne som forbrugerne i stigende grad efterspørger – men der skal være hold i påstandene ellers kan markedsføringen være vildledende. Vildledende markedsføring kan straffes med bøde.  

Vi holder i samarbejde med advokatfirmaet LIGA Advokater et seminar, hvor der gives et samlet overblik over, hvilke regler der gælder, når der anvendes påstande om miljø og etik i markedsføringen. Kurset har fokus på den praktiske anvendelse af reglerne og er relevant for alle medarbejdere, der medvirker til at udarbejde virksomhedens markedsføring.

Kravene til brug af påstande om miljø og etik i markedsføringen er reguleret i flere forskellige regelsæt fx EU-regulering, markedsføringsloven , branchespecifik regulering og frivillige kodeks. Forbrugerombudsmandens som fører tilsyn med overholdelse af markedsføringsloven, har netop offentliggjort, at brug af påstande om miljø og etik i markedsføringen er et af hendes indsatsområder i 2020. Det er derfor vigtigt, at I har fokus på dette emne.

Program

10:00 - 11:00

Generel indflyvning til reglerne i markedsføringsloven, herunder samspillet mellem markedsføringsloven og særlovgivning indenfor kosmetik og vaske- og rengøringsprodukter

11:00 - 11:15

Pause

11:15 - 12:00

Brug af påstande om miljø og etisk både ift. produktet og emballage mv.

12:00 - 12:30

Frokost

12:30 - 13:15

Brug af påstande om miljø og etisk både ift. produktet og emballage (fortsat) samt brug af anprisningen ”fri for”

13:15 - 13:45

Kosmetik- og hygiejnebranchens ’Gode råd om anprisninger’

 

Tid og sted

Mandag d. 18 maj kl. 10.00 til 13.45

Kurset afholdes hos:
Kosmetik- og hygiejnebranchen
Børsen 
1217 København K
Find vej

Pris

500 kr. ekskl. moms for medlemmer af Kosmetik- og hygiejnebranchen

1.000 kr. ekskl. moms for ikke-medlemmer

Ved udeblivelse fra arrangementet eller afbud efter tilmeldingsfristen opkræver vi fuld pris for din deltagelse.  

Tilmelding

Tilmeldingsfrist d. 7. maj 2020. Herefter er tilmeldingen bindende 

Tilmeld dig her