Kemiens dag 2017

EU’s kemikalieregulering i 2022

 

Deltag i konferencen og få viden om, hvad der på vej af initiativer fra EU, og hvordan den europæiske regulering vil blive implementeret i Danmark

Kemiens Dag sætter fokus på den fremtidige europæiske kemikalieregulering og på betydningen for virksomheder, myndigheder, NGO’ere, forbrugere og alle andre aktører på området.

Som virksomhed får man et kig i ind i fremtiden og hører, hvilke europæiske og internationale initiativer der er på vej. Hvad skal virksomhederne forberede sig på? Hvor vil der være udfordringer? Hvad skal virksomhederne kæmpe for ved udformningen af den kommende regulering?

Som myndighed får man viden om, hvilke udfordringer der skal håndteres, så man sikrer den rette balance mellem fornuftige rammer for virksomhederne på den ene side og beskyttelsen af forbrugere, arbejdstagere og miljø på den anden side. Som forbruger hører man, hvordan beskyttelsen af miljø og sundhed vil udvikle sig.

På konferencen kommer vi godt rundt i de forskellige hjørner af kemikaliereguleringen:

 • REFIT-programmet og REACH-review – REACH- og CLP-forordningerne sætter de generelle rammer for kemikaliereguleringen, men i 2017 forventes Europa Kommissionen at færdiggøre sin gennemgang af hele den europæiske kemikalielovgivning – REFIT-programmet og REACH-review. Hvad viser denne gennemgang? Er der behov for bedre implementering af REACH, eller er der behov for mere substantielle ændringer for at tackle nye udfordringer frem mod 2022?
   
 • Godkendelsesordningen under REACH – Hvordan sikrer vi den rette balance mellem et højt beskyttelsesniveau, arbejdsmiljølovgivning og samme krav til virksomheder i alle EU-lande? Hvordan sikres det, at kravene til virksomhederne ikke er for komplicerede?
   
 • Kemikalier under den Cirkulære Økonomi – Hvad viser Kommissionens analyse af sammenhængen mellem kemikalie-, produkt- og affaldslovgivning? Hvordan skal lovgivningen fremover sikre, at virksomheder kan genanvende materialer uden risiko for problematiske kemikalier?  
   
 • Kommissionens strategi for et non-toxic environment – Hvad vil være de vigtigste initiativer for miljø og sundhed? Hvilken regulering er på vej, når det gælder hormonforstyrrende stoffer og cocktaileffekter? Hvad vil være de vigtigste initiativer, der påvirker virksomhedernes forretninger?
   
 • De globale udfordringer – Hvordan får vi hævet de globale standarder til gavn for europæiske virksomheders konkurrenceevne i forhold til import af produkter fra lande uden for EU og i forhold til E-handel? Hvordan skal import og nethandel kontrolleres i fremtiden? Vil andre lande og regioner få REACH-inspireret regulering? Hvad vil nye handelsaftaler kunne betyde for kemikaliereguleringen?

 

I Danmark udvikles i år en ny ”Fælles Kemiindsats 2018-2021”, der skal afløse den nuværende Kemikalieindsats og de dele af Fødevareforlig 3, som omhandler kemikalier. Den nye Fælles Kemiindsats vil således sætte rammerne for danske initiativer i de kommende år – herunder de danske bidrag til både EU-arbejdet og det globale kemikaliearbejde.

På Kemiens Dag vil du blandt andet kunne møde:

 • Esben Lunde Larsen, miljø- og fødevareminister
 • Bjørn Hansen, Head of the Chemicals Unit, DG Environment at the European Commission
 • Marco Mensink, Director General, CEFIC, European Chemical Industry

 

Kemiens Dag giver deltagerne en indsigt, så de ved, hvad der vil komme af regulering – eller som måske vil komme. Samtidig giver Kemiens Dag mulighed for at råbe op til myndigheder og organisationer, som arbejder med de kommende års regulering.

Kemiens Dag 2017 foregår i Industriens Hus ved Rådhuspladsen i København tirsdag den 28. november 2017 fra kl. 9.00 til kl. 16.30.
Fra 9.30 og til frokost vil programmet være på engelsk.

 

Du kan tilmelde dig her

Det koster 1.950,- kr. ekskl. moms at deltage. Fakturaen eftersendes.

Tilmeldingsfrist fredag den 18. november 2017 kl. 15.00.

 

Hent som PDF

Se detaljeret program

Dato: 
28. Nov 2017
Sted: 
Industriens Hus
Program: 
TidspunktBeskrivelse
08:30 - 09:00
Ankomst og let morgenmad
09:00 - 09:20
Velkomst
09:20 - 10:05
De nye initiativer fra EU
10:05 - 10:30
Pause
10:30 - 11:45
Godt og skidt ved den fremtidige europæiske kemikalieregulering - perspektiver fra de europæiske erhvervs- og miljøorganisationer
11:45 - 12:45
Paneldebat med de fire oplægsholdere
12:45 - 13:35
Frokost
13:35 - 15:00
Debat: Beskyttelsen af miljøet, forbrugerne og arbejdstagerne i EU
15:00 - 15:20
Pause
15:20 - 16:25
Debat: EU og håndteringen af import og nethandel
16:25 - 16:30
Afrunding
16:30 - 17:00
Tak for i dag og et glas vin