Nyheder

Nye regler for eksplosive stoffer træder i kraft

Den 1. februar 2021 indføres reglerne i EU-forordning 2019/1148 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer (prækursorer) i europæisk og dermed dansk lovgivning. Reglerne erstatter den nuværende EU-forordning 98/2013, og strammer de eksisterende regler. Udgangsstoffer til eksplosivstoffer er kemiske stoffer, der kan anvendes til lovlige formål, men som også kan misbruges til at lave sprængstoffer.

Ny branchestatistik: Covid-19 præger markedet

Halvåret har været et halvår vi aldrig har oplevet før. Et udfordrende halvår i detailhandlen, ligesom man har set det overalt i verden. Covid-19 pandemien holdt sit indtog i starten af halvåret, spredte sig, fyldte det meste og Danmark lukkede ned.

Velkommen til ny medarbejder i Kosmetik- og hygiejnebranchen

Vi kan byde velkommen til en ny kollega i Kosmetik- og hygiejnebranchen. Klaus Vedel Jensen er ansat som ny teknisk og regulatorisk specialist, hvor han skal vejlede og hjælpe medlemmer med regulatoriske og tekniske spørgsmål på kosmetikområdet, ligesom han skal repræsentere branchen i arbejdsgrupper og udvalg i Danmark og EU.

Ny video-guide til virksomheder: Sådan indberetter du kemi til EU’s giftinformationscentre

Fra 1. januar 2021 skal oplysninger om kemi i faremærkede blandinger indberettes til giftinformationscentre i alle de EU-lande, hvor blandingen markedsføres. Det gælder både, hvis blandingen sælges til forbrugere og til professionelt brug. I en ny video-guide viser Miljøstyrelsen, hvordan virksomhederne kommer godt i gang med at indberette kemien på den europæiske PCN-portal (Poison Centres Notification).