Udgivet 17. Jan 2018

A.I.S.E indgår industrisamarbejde i kampen mod mikroplast

Det europæiske tekstil- og beklædningsforbund (EURATEX), Den europæiske brancheforening for vaske- og rengøringsmiddelsindustrien (A.I.S.E.), European Outdoor Group (EOG), den europæiske Man Made Fibers Association (CIRFS) og Federation of European Sports Goods Industry (FESI) har indgået en nye aftale om at løse problemet med forurening af mikroplastik i vandmiljøet.

Gruppen af europæiske brancheforeninger, der repræsenterer hele værdikæden, er enige om, at der skal findes levedygtige løsninger på problemet med mikroplast i havmiljøet, som stammer fra syntetiske tekstiler. I aftalen forpligter foreningerne sig til en tværindustriel koordinering og til at gennemføre et sæt effektive aktiviteter:

 

Definer fælles målemetoder

Bliv enige om pålidelige og harmoniserede testmetoder til identifikation og kvantificering af typer af ​​ mikroplastik, der findes miljøet.
 

Del viden

Opfordre til samarbejde inden for alle de relevante industrisektorer og andre organisationer, samt forskning. Og til at dele informationer, definere fælles prioriteter for at udfylde videnshuller og rådgivning om kort- og langsigtede foranstaltninger.

 

Industriel forskning

Giv støtte og deltag i industrielle forskningsaktiviteter for at undersøge mulighederne for at bekæmpe mikroplastik og for at bidrage til at løse et globalt problem.

 

Brancheforeningerne mener at der, gennem samarbejde og mere viden om problemet, kan findes løsninger som effektivt kan anvendes af industrien, forbrugerne og myndighederne.

Gennem aftalen vil brancherne bekæmpe problemet, der potentielt kan påvirke milliarder af mennesker verden over.

I første halvdel af 2018 skal testmetoder og igangværende forskning kortlægges og der skal drøftes mulige harmoniseringsmetoder og tænkelige tværindustrielle samarbejder. Målet for slutningen af 2018 vil være at udarbejde et forslag til Europakommissionen. Det forslag vil sigte mod at udfylde hullerne i vores viden, så vi kan identificere og kvantificere kilderne til mikroplastik forurening for at kunne arbejde på mulige løsninger.

 

Læs mere om aftalen her