En ny europæisk kemikaliestrategi skal hvile på et videnskabeligt grundlag

Kommentar af adm. direktør i Kosmetik- og hygiejnebranchen, Helle Fabiansen

Onsdag 14. oktober offentliggjorde EU-Kommissionen sin nye kemikaliestrategi for bæredygtighed, der skal fremme udviklingen og innovationen af sikre og bæredygtige kemikalier samt øge beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet. Strategien er en del af Kommissionens ambitioner om en ”zero pollution” fremtid, og den skal implementeres og udmøntes frem mod 2024.

I Kosmetik- og hygiejnebranchen byder vi den nye kemikaliestrategi velkommen. Vi støtter Kommissionens ambitioner om en kemikalistrategi, der skal ruste os til en fremtid, hvor kemi anvendes på en bæredygtig måde.

Det er vigtigt for vores branche, at den fremtidige regulering af kemikalier hviler på et stærkt videnskabeligt grundlag. Både kosmetikforordningen og REACH er blandt de mest ambitiøse kemikalielovgivninger i verden, og vi er positive overfor, at EU-Kommissionen anerkender styrkerne i den måde, som vi regulerer kemikalier på i dag.

For os er det afgørende, at vi fortsat regulerer på baggrund af stoffernes risiko og ikke alene ser på faren. Coronakrisen har på meget håndgribelig og tydelig vis understreget, hvor afhængige vi er af produkter, som indeholder nødvendig kemi. Det er produkter, som er essentielle for vores sundhed og som bidrager markant til, at vi kan komme om på den anden side krisen så sikkert som muligt. Det må vi ikke glemme i iveren efter at regulere kemikalier. For vi skal nødigt ende i en situation, hvor adgangen til hånddesinfektion, håndsæbe eller rengøringsmidler pludseligt bliver begrænset.

Jeg ser frem til en tæt dialog med danske myndigheder og politikere om den nye kemikaliestrategi, så den tilgodeser hensynet til miljøet, vores sundhed og virksomhedernes konkurrenceevne. Tre ting, der ikke nødvendigvis er hinandens modsætninger, men derimod sagtens kan være hinandens forudsætninger.

 

Læs mere om den nye kemikaliestrategi her