Udgivet 08. Feb 2017

Kosmetikindustrien går forrest i kampen mod mikroplast

I 2015 blev en samlet europæisk kosmetikindustri enig om at anbefale en udfasning af brugen af mikroplast i rinse off-produkter frem mod 2020. Nye tal viser, at industrien siden 2012 har reduceret brugen af mikroplast i kosmetiske produkter, der vaskes af huden, med 82 procent eller hvad der svarer til 3600 tons mikroplast.

Den hurtige og væsentlige reduktion af brugen af mikroplast i kosmetik demonstrerer tydeligt styrken og effektiviteten af den frivillige indsats, som industrien har gennemført. Selvom det stadigvæk er sparsomt med viden om, hvordan små plastpartikler påvirker miljøet, er der selvfølgelig ingen tvivl om, at plastik ikke hører hjemme i miljøet. Derfor er det meget positivt, at vi nu ser, hvor stort omfanget er af den frivillige udfasning,” siger direktør i brancheforeningen SPT Helle Fabiansen, og tilføjer:

Hvis industrien fortsætter med at udfase mikroplast i det tempo, som den hidtil har gjort, så er der meget der tyder på, at vi når målet om en total udfasning allerede inden 2020.

Miljøstyrelsen udgav i november 2015 en rapport, der fastslog, at kosmetiske produkter kun bidrager med 0,1 procent af det samlede udslip af mikroplast til naturen. Ligeledes har både de norske og svenske miljømyndigheder påpeget, at udslippet af mikroplast fra kosmetik til naturen er meget begrænset. 

EU-Kommissionen har netop offentliggjort en ny strategi for, hvordan miljøet bedst kan skånes for plastikaffald. Den peger blandt andet på, at der bør fokuseres på mikroplast, som stammer fra dæk og tøj. Hvis vi sammen skal sikre et plastfrit miljø bør andre brancher også kigge indad og se på, hvordan de kan være med til at løse udfordringen,” lyder opfordringen fra Helle Fabiansen.

Læs mere om hvad industrien gør for at bekæmpe mikroplast i vores vidensbank

SPTs direktør Helle Fabiansen har udtalt sig til Altinget om den nye undersøgelse og industriens frivillige indsats. Læs artiklen her