Udgivet 05. Jul 2017

Kriterier for hormonforstyrrende stoffer nærmer sig

Tirsdag nåede EU's medlemslande, efter flere års forhandlinger, til enighed om, hvordan hormonforstyrrende stoffer i pesticider og biocider skal udpeges. Kriterierner bygger på Verdenssundhedsorganisationens (WHO) definitioner.

I Kommissionen arbejder man nu for at udvide kriterierne til at gælde andre områder som lejetøj, kosmetik og madindpakning, 

EU's kommisær for sundhed og fødevaresikkerhed, Vytenis Andriukaitis, udtaler i forbindelse med vedtagelsen af de nye kriterier:

"Dagens afstemning repræsenterer vores vilje til at udforme en reel EU-politik for hormonforstyrrende stoffer. Efter måneders diskussion bevæger vi os mod det første regulerende system i verden med lovmæssigt bindende kriterier, der definerer, hvad hormonforstyrrende stoffer er. Det er en stor succes. Når teksten er implementeret, vil den sikre, at ethvert aktivt stof, der anvendes i pesticider, og som er identificeret som værende hormonforstyrrende for mennesker eller dyr, kan vurderes og trækkes tilbage fra markedet. Vi er nu afhængige af Europa-Parlamentets og Rådets støtte, der er involveret i beslutningsprocessen, for at kriterierne skal kunne vedtages og træde i kraft."

Læs mere om de nye kriterier her