Kronik: Fremtiden tilhører de bæredygtige smv'er, men de store skal være isbrydere

Af Karsten Stadsing, bestyrelsesformand i Kosmetik- og hygiejnebranchen og adm. direktør i Stadsing A/S og Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand i Carlsberg og Carlsbergfondet og formand for regeringens advisory board for cirkulær økonomi.

Mange danske virksomheder, og særligt de små og mellemstore virksomheder, der udgør over 90% af alle virksomheder, mangler fortsat viden, kompetencer, netværk, kapacitet og økonomi til at høste de potentielle gevinster, der ligger i cirkulært produktdesign, produktionsprocesser og forretningsmodeller.

De små og mellemstore virksomheder – eller SMV’erne – bliver af langt de fleste anset for at være en afgørende drivkraft til jobskabelse og økonomisk vækst i Danmark, ligesom vi ved, at de besidder et stort og ofte uudnyttet eksportpotentiale. Derfor bør vi have langt mere fokus på, hvordan vi hjælper SMV’erne med at indarbejde cirkulær økonomi i SMV’ernes kerneforretning og bæredygtighed i den strategiske ledelse.

For at kick-starte transformationen af SMV’erne vil vi derfor bruge kosmetik- og hygiejnebranchens årsmøde den 28. marts 2019 til at inspirere de mest toneangivne virksomheder i branchen til at trække de cirkulære forretningsprincipper tættere på kerneforretningen og imødekomme forbrugernes præferencer, inden de opdager dem – både i ind- og udland.

Kosmetik- og hygiejnebranchen er særlig interessant i relation til cirkulær økonomi, da mange af virksomhederne i sektoren er små og agile og har evnen til at skabe forandring hurtigt. SMV’erne i denne sektor har også fingeren på pulsen i forhold til mode og trends, og de har tidligere vist, at der ikke er langt fra tanke til handling.

Igennem en række frivillige brancheinitiativer har virksomhederne grebet mulighederne og omstillet sig bæredygtigt på en række områder. Branchen har blandt andet frivilligt forpligtet sig til at udfase brugen af mikroplast og erstattet det med miljøvenlige alternativer, andre har satset på miljømærkede produkter, man har tidligt opfordret forbrugerne til at skrue ned for temperaturen, når tøjet skal vaskes, og branchen har i fællesskab gennemført mærkningsordninger og kampagner, der hjælper forbrugerne til at bruge produkterne på en måde, så de belaster miljøet mindst muligt.

Også brugen af emballagen har udviklet sig. Før i tiden var kosmetik- og hygiejnebranchens design af emballage i høj grad drevet af et ønske fra forbrugerne om æstetik og eksklusivitet. I det sidste årti er der i højere grad fokus på genanvendelighed og bæredygtige emballager, som appellerer til forbrugernes stigende miljø- og klimabevidsthed.

En af de store aftagere af kosmetik- og hygiejnebranchens produkter er den offentlige sektor. Offentlige indkøb, hvor kravet om certificeringer og miljømærkede produkter bliver mere og mere udbredt, er i høj grad med til at skubbe udviklingen af nye produkter i en mere bæredygtig retning.

Efterspørgslen er afgørende for, at SMV’erne tør satse på at investere i cirkulær økonomi. Med regeringens strategi for cirkulær økonomi fra september sidste år stod det klart, at den største udfordring for SMV’erne er deres evne til at se de forretningsmæssige potentialer i at designe, producere og forbruge på en måde, så jordens ressourcer udnyttes optimalt.

Ligesom den offentlige sektor kan sætte gang i efterspørgslen efter cirkulære produkter fra kosmetik- og hygiejnebranchen, kan de store virksomhedskoncerner herhjemme hjælpe de mange små med at bane vejen for at blive mere cirkulære.

De store internationale virksomheder har i flere år fungeret som isbrydere og vist vejen for bæredygtighed og den cirkulære omstilling. Bæredygtige forretningsmodeller er rykket tættere og tættere på kerneforretningen, og er i dag en integreret del af forretningsstrategien. Fx har man i Carlsberg med bæredygtighedsstrategien ”Together Towards ZERO” lanceret ambitioner om nul CO2-udledning og nul vandspild, men det er især løsninger som den nye forpakning til Carlsberg pilsnerens six-pack dåseøl, hvor man limer dåserne sammen i stedet for at bruge plastic, og den genanvendelige plastic rundt om de store forpakninger, der kan inspirere kosmetik- og hygiejnebranchen til at tænke nyt. Når den nye six-pack er fuldt udrullet, vil den på verdensplan spare miljøet for 1.200 tons plastik om året, svarende til 60 millioner plastikposer. De små SMV’er, der præger industrien, kan alle lære af Carlsberg uden, at nogen selvfølgelig forventer, at de lancerer initiativer på størrelse med Carlsbergs.

Regeringens initiativ, hvor SMV’er kan få afdækket deres potentiale til at omstille sig til en cirkulær forretningsmodel og samtidig få sparring og rådgivning til at udvikle og implementere cirkulære forretningsmodeller i virksomheden, er et skridt i den rigtige retning. Men ordentlige rammevilkår er også afgørende.

Fremtiden tilhører de virksomheder, som tager deres ansvar alvorligt og ikke mindst har modet til at øjne mulighederne i den cirkulære økonomi. Potentialerne i branchen er enorme, også når det gælder eksportmuligheder, men SMV’erne skal have en hjælpende hånd for, at vi kan sikre, at de bæredygtige og cirkulære ambitioner ikke ender i skrivebordsskuffen. Virksomhedsejere og ledere skal klædes på, så de får modet til at gøre deres virksomheder mere bæredygtige, ligesom de tidligere har vist modet til at være et skridt foran forbrugernes præferencer.

Kronikken er bragt i Børsen 28. marts 2019