Udgivet 08. Jun 2018

Solcreme – et af de officielle solråd

Flere tests af solcremer  

Solcremes vigtigste funktion er at beskytte forbrugere mod UV-stråler. Igen i år har Forbrugerrådet TÆNK foretaget tests af en række solcremer på det danske marked. Testresultaterne for hvorvidt, solcremerne lever op til den angivne beskyttelsesfaktor (SPF) er netop offentliggjort. De testede solcremer fra Kosmetik- og hygiejnebranchens medlemmer får alle bedømmelsen ”Bedst i test” eller ”God” solbeskyttelse.  

Om solbeskyttelsestesten siger, administrerende direktør i Kosmetik- og hygiejnebranchen, Helle Fabiansen: ”Vi er glade for, at også Forbrugerrådet TÆNK tests afspejler sammenhængen mellem den beskyttelsesfaktor, som vores medlemmer oplyser og den beskyttelse, som produkterne yder. Vores medlemmer følger testmetoden, som EU-Kommissionen anbefaler for det er vigtigt, at forbrugerne kan være helt trygge ved den angivne beskyttelsesfaktor." 

 

Husk solcreme og nok solcreme  

Kosmetik- og hygiejnebranchen har undersøgt danskernes solvaner og brug af solcreme. Konklusionen er klar – danskerne bruger solcreme forkert og for lidt. ”Det er vigtigt at bruge solcreme – og ikke mindst at bruge nok. Solcreme er en del af de officielle solbeskyttelsesråd og desværre bruger vi danskere for lidt og smører os ikke ind ofte nok”, siger Helle Fabiansen fra Kosmetik- og hygiejnebranchen og fortsætter ”danskerne har desværre verdensrekord i hudkræfttilfælde og beskyttelse mod solskoldninger er helt afgørende.”  

Solcremens beskyttelsesfaktor (SPF) opnås kun, hvis man smører sig med den anbefalede mængde solcreme. Faktoren SPF (Sun Protection Factor) er vejledende, da der er nemlig flere faktorer, som har betydning for beskyttelseseffekten. Foruden mængden af solcreme har disse faktorer indflydelse på risikoen for solskoldning: hudens kontakt med vand/sand/sved/tøj samt tidspunkt på dagen/året og hudtype.  

 

Solcreme beskytter mod hudkræft 

Intensiv UV-eksponering (fx skoldning, højt UV-indeks) øger risikoen for kræft i huden og beskyttelse mod solskoldninger er derfor vigtigt. Kræft i huden skyldes især udsættelse for UV-stråling. Dette kan forebygges og dertil er solbeskyttelse vigtig.  

Sundhedsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Dansk Dermatologisk Selskab og Danmarks Meteorologisk Institut har i samarbejde udgivet (maj 2018) et fakta-ark om solbeskyttelse og kræft i huden. Solrådene om solbeskyttelse i Danmark er disse tre: skygge, solhat og solcreme.  

 

UV-filtre i solcreme  

Solcreme beskytter mod UV-stråler med UV-filtre. UV-stråler kan opdeles i UVA- og UVB-stråler og ligeledes gælder det for UV-filtre. UVA- og UVB-filtre kan være fysiske eller kemiske. Solcremer består ofte af flere forskellige filtre, der tilsammen skal give den ønskede beskyttelse.   

Kosmetikforordningen, der fastsætter regler for kosmetiske produkter indebærer bl.a. bestemmelser for indholdsstofferne, eksempelvis i solcreme. Reglerne er som udgangspunkt baseret på vurderinger foretaget af EU’s Videnskabelige Komite for Forbrugersikkerhed (SCCS). Tilladte UV-filtre er videnskabelig vurderet og godkendt til anvendelse i EU.  

Alle kemiske stoffer vurderes løbende efter behov for at sikre et højt beskyttelsesniveau. På EU's liste over potentielt problematiske stoffer er bl.a. nogle af de godkendte UV-filtre. Stoffer på denne liste skal vurderes på baggrund af bekymringer for at sikre, at nuværende godkendelser tager højde for aktuel viden. Med den viden vi har i dag, er der ikke grund til at antage, at UV-filtrene udgør en risiko, som følge af anvendelsen i kosmetiske produkter.

  

Indholdsdeklaration og deklarationstest

Forbrugerrådet TÆNK udfører også såkaldte deklarationstest, som tager udgangspunkt i produkters indholdsdeklaration. Indholdsdeklarationen lister hvad et produkt indeholder og er meget nyttig hvis en forbruger har fået konstateret allergi over for en specifik ingrediens og derfor skal undgå ingrediensen. Indholdsdeklarationen siger dog ikke noget om produktets sikkerhed. Sikkerheden af kosmetiske produkter vurderes før, at disse bringes i omsætning i EU. Dét er, som med indholdsstofferne, lovbestemt.  

Helle Fabiansen fra Kosmetik- og hygiejnebranchen siger til deklarationstesten: ”Deklarationstests tager ikke højde for mængden af specifikke ingredienser, hvordan produktet anvendes eller hvordan ingredienserne optages fx gennem huden. Det er ikke faglig korrekt blot ud fra indholdsdeklarationen at konkludere, at produkter, der indeholder eksempelvis 'mistænkt hormonforstyrrende stoffer' bør undgås. Det ville svare til at sige, at alt mad med salt er farligt og skal undgås fordi, salt i sig selv kan være sundhedsskadeligt i de forkerte mængder.” 

 

Kontakt:
Adm. direktør Helle Fabiansen, Kosmetik- og hygiejnebranchen, tlf. 26 89 30 27 

Lise Skjødt Sørensen, Kosmetik- og hygiejnebranchen, tlf. 25 82 89 13 

 

Referencer:   
http://mst.dk/media/149671/faktaark_maj_2018_final.pdf  

https://www.sst.dk/da/sundhed-og-livsstil/miljoe/sol  

http://kosmetikoghygiejne.dk/nyheder/danskerne-bruger-solcreme-forkert  

https://taenk.dk/test-og-forbrugerliv/sundhed-og-personlig-pleje/solcremer/solcreme-disse-5-dumper-test