Udgivet 17. Nov 2017

SPT: Ny Fælles Kemiindsats rammer plet på mange områder  

Regeringen har sammen med et enigt Folketing indgået en ny aftale om en Fælles Kemiindsats for 2018-21. Med aftalen afsættes knap 285 millioner kroner over de næste fire år. I Brancheforeningen SPT hilser adm. direktør Helle Fabiansen aftalen velkommen og udtrykker stor tilfredshed med, at SPT har formået at sætte vigtige aftryk i aftalen:

Vi er glade for, at man i den nye kemiindsats har lyttet til SPT's ønsker om blandt andet mere kontrol og overvågning med produkter, som handles på nettet. Nye forbrugsmønstre, hvor produkter handles på nettet på tværs af lande skaber udfordringer for både virksomheder og forbrugerne. Der skal være fair vilkår for danske virksomheder, og vi støtter derfor en indsats, der skal sikre, at produkter med skadelige stoffer ikke kan importeres fra tredjelande. Forbrugerne skal kunne være trygge, uanset hvor og hvordan produkterne købes,” siger Helle Fabiansen og tilføjer:

Og så er det også rigtig positivt, at politikerne har lyttet til vores ønsker om gøre det nemmere for danske virksomheder at få branchespecifik vejledning om biocider”.

Tilskudsordningen til udvikling og godkendelse af mindre belastende biocider fortsætter med den nye indsats.
 

Europæisk kemiindsats er vejen frem

Den nye kemiindsats lægger samtidig vægt på, at en ambitiøs regulering af kemiområdet i udgangspunkt skal fastlægges i EU og så vidt muligt globalt.

Det er vigtigt for virksomhedernes konkurrenceevne, at regulering foregår på EU-plan. Men det er også i forbrugernes interesse, at der gælder de samme regler om man bor i Danmark, Tyskland eller Italien. Derfor skal vi undgå nationale særregler,” siger Helle Fabiansen, der udtrykker tilfredshed med, at den nye kemiindsats lægger op til, at regulering skal foregå på europæisk plan.
 

Flere penge til forbrugeroplysning og forskning

Også på området om forbrugerinformation har SPT sat markante aftryk. I aftalen afsættes bl.a. penge til mere forskning og forbrugeroplysninger fra myndighedernes side, samt at øge udbuddet af miljømærkede produkter.

Myndighederne har en vigtig opgave i at oplyse befolkningen om, hvordan kemiske produkter bruges, så de ikke udgør en risiko for forbrugerne. Derfor er det positivt, at der i kemiindsatsen afsættes midler til at styrke myndighedernes forbrugerinformation på sociale medier, i nyheder og på hjemmesider. Også her er der blevet lyttet til os,” siger Helle Fabiansen og tilføjer:

Vi støtter også, at der afsættes en stor pose penge til mere forskning i hormonforstyrrende stoffer og cocktaileffekter. Det er vigtigt, at vi får gode studier, så politikerne kan træffe beslutninger om behovet for en fælleseuropæisk regulering på et solidt videnskabeligt grundlag”.

Læs hele aftalen her