Udgivet 06. Jun 2017

Desinfektionsmidler

Desinfektionsmidler bruges til at bekæmper skadelige bakterier

Desinfektionsmidler er uundværlige til at bekæmpe skadelige bakterier i bl.a. professionelle køkkener og restaurationsbranchen. Bakterier, virus og mikroorganismer findes overalt, og de kan udgøre en risiko for mennesker og dyr, når de skadelige organismer bringes ind i et miljø, hvor de ikke forekommer naturligt. For eksempel i forbindelse med fremstilling af fødevarer. Det kan man forebygge ved en målrettet brug af et desinfektionsmiddel i forbindelse med den daglige rengøring.  
 
Desinfektionsmidler indeholder aktive stoffer Desinfektionsmidler indeholder aktive stoffer, der har antibakterielle egenskaber. Disse aktivstoffer er godkendt af EU til forskellige anvendelser, herunder i fødevareindustrien. Et typisk aktivstof som benyttes i fødevareindustrien er kvaternære ammoniumforbindelser. Desinfektionsmidlet skal være effektivt i forhold til de skadelige organismer, der skal uskadeliggøres.  Desinfektionsmidler virker forskelligt og mod forskellige organismer. Desinfektionsmidler vil typisk være mærket med farepiktogrammer. Piktogrammerne vil se forskellige ud afhængig af, hvilket desinfektionsmiddel der er tale om samt til hvilket formål det skal anvendes 
 

Desinfektionsmidler skal anvendes efter forskriften

Desinfektionsmidler må kun benyttes til de formål, som leverandøren har angivet. Derfor er det afgørende at læse sikkerhedsdatabladet og evt. vejledning og følge proceduren for anvendelsen af det konkrete desinfektionsmiddel. Det gælder både til professionel og privat rengøring. Det er afgørende, at der skylles grundigt med drikkevand efter man har anvendt desinfektionsmidlet for ikke at kontaminere fødevarer, der kommer i kontakt med overflader, som er rengjort med desinfektionsmidlet. 
 

Desinfektionsmidler til fødevarevirksomheder er godkendt af Fødevarestyrelsen

Desinfektionsmidler som benyttes i fødevarevirksomheder, skal være godkendt af Fødevarestyrelsen. Fødevarestyrelsen har forskellige krav til fødevarevirksomheder og deres anvendelse af desinfektionsmidler i forbindelse med rengøring. Det er fødevarevirksomhedernes pligt ifølge lovgivningen selv at sørge for, at lokaler, inventar, arbejdsredskaber, udstyr med videre er ordentligt vedligeholdt, rengjort og eventuelt desinficeret, så der ikke opstår risiko for vækst af bakterier. Alle fødevarevirksomheder skal gøre grundigt rent ofte - og nogle steder flere gange om dagen. Det er virksomhederne eget ansvar at anvende de egnede produkter og på de foreskrevne måder.  
 
De godkendte midler fremgår af Fødevarestyrelsens hjemmeside