Mod en ny Dansk Alliance for Ansvarlig Palmeolie

Invitation til dialogmøde om et nyt dansk samarbejde for virksomheder og andre aktører, der ønsker at fremme brugen af ansvarligt produceret palmeolie.

Palmeolie er den mest udbredte vegetabilske olie globalt og findes i en lang række produkter, herunder mange forskellige fødevarer, sæber, kosmetik, biodiesel, stearinlys, mm. Palmeolie har mange positive egenskaber, men store dele af palmeolieproduktionen er forbundet med meget betydelige miljømæssige og sociale udfordringer.

Danmark importerer årligt ca. 250.000 tons palmeolie, hvoraf omkring 150.000 tons finder anvendelse i Danmark, hovedsageligt til fødevareproduktion og foder, og i mindre grad til teknisk forbrug (bl.a. kosmetik). Hertil kommer forbruget af palmeolie indeholdt i importerede produkter, der købes af danske forbrugere, men som ikke produceres i Danmark (fx kosmetik og fødevarer).

Danmark har de seneste år fra politisk side søgt aktivt at adressere den globale afskovning via internationale samarbejder. Dele af dansk erhvervsliv har gennem en årrække ligeledes arbejdet for at fremme ansvarligt produceret palmeolie, blandt andet som led i initiativer drevet af DI og Dansk Erhverv, der begge har skabt betydelige resultater.

Men vi er imidlertid langt fra i mål med at sikre afskovningsfri og ansvarligt produceret palmeolie. Omkring 19% af den globale produktion af palmeolie er i dag RSPO certificeret, og en rapport fra Københavns Universitet offentliggjort i 2018 skønner, at omkring 65 procent af den mængde palmeolie, der importeres til Danmark, er RSPO-certificeret.

Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) har sammen med DI, Dansk Erhverv, Landbrug & Fødevarer, De Samvirkende Købmænd, Kosmetik- og Hygiejnebranchen, Brancheforeningen for dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri (VKH), WWF-Verdensnaturfonden, 3F, NEPCon og Miljø- og Fødevareministeriet taget initiativ til en samlende dansk indsats, der gennem et forpligtende samarbejde skal sikre ansvarlig brug af palmeolie i Danmark. Gruppen ønsker at afsøge mulighederne for sammen med danske virksomheder at lancere et nyt partnerskabsinitiativ under overskriften ”Dansk Alliance for Ansvarlig Palmeolie”. Derfor inviterer gruppen til dialogmøde om ansvarlig palmeolie. Målgruppen for mødet er danske virksomheder og andre aktører, der gerne vil arbejde for at fremme ansvarlig produktion af palmeolie.

Læs invitationen her

 

 

Tid og Sted

21. september kl. 10:00-13:00

Kampmannsgade 4, 1790 København V

 

Program

10:00: Velkomst

10:20: Status på arbejdet med ansvarlig palmeolie i Danmark

10:40: Præsentation af foreløbige tanker om et nyt partnerskabsinitiativ ”Dansk Alliance for Ansvarlig Palmeolie"

11:00: Spørgsmål og svar

12:15: Næste skridt og frokost

 

Tilmelding

Tilmelding foregår på DIEHs hjemmeside

Tilmeld dig senest d. 17. sept. Der er mulighed for at deltage i dialogmødet fysisk eller online.