App til at undgå problematiske stoffer udrulles i hele EU

Miljøminister Lea Wermelin lancerer nu, sammen med Forbrugerrådet Tænk, en ny app ”Tjek Kemien”, hvor forbrugere kan scanne stregkoden på artikler og få svar på, om artiklen indeholder stoffer, som er problematiske i henhold til REACH.

En artikel er fx et stykke legetøj, et møbel, en t-shirt eller en emballage. Forbrugeren kan ikke få svar på, om indholdet i en emballage, fx solcreme eller toiletrens, indeholder problematiske stoffer.

I henhold til REACH har en virksomhed pligt til at oplyse om indholdet af problematiske stoffer (kandidatlistestoffer) i artikler indenfor 45 dage til forbrugere, som spørger til dette, hvis indholdet er over 0,1 %. Oplysningspligten glæder alle led i forsyningskæden. Man er ikke forpligtet til at svare, hvis svaret er ”nej”.

Det er frivilligt for en virksomhed at lægge data ind i app’ens database, men man er forpligtet til at levere informationen til forbrugeren ad anden vej, hvis virksomheden ikke vil benytte appen. Hvis oplysningerne ikke ligger i databasen kan forbrugeren vælge at sende en forespørgsel til stregkodeejeren. Hvis artiklen har en ingrediensliste (fx kosmetik og detergenter) får forbrugeren en pop-up besked om, at der kun kan spørges til emballagen.

Udviklingen af appen er støttet af EU og den lanceres i 13 EU-lande under overskriften ”LifeAskReach”.

Læs mere om den nye app her hos Miljø- og Fødevareministeriet.