Kosmetik- og hygiejnebranchens kommentar til ny undersøgelse om solcremers sikkerhed

Kosmetik- og hygiejnebranchens kommentar til ny undersøgelse om solcremers sikkerhed

En undersøgelse foretaget af den amerikanske fødevare- og lægemiddelstyrelse (FDA) og som er bragt i det amerikanske tidsskrift JAMA, har udløst en række kritiske artikler om solcreme i danske og internationale medier. Forskerne har undersøgt hudens absorbering af solcreme og specifikt fire UV-filtre, der anvendes i solcremer på det amerikanske marked. Forskerne bag artiklen konkluderer først og fremmest, at deres forskningsresultater ikke skal tolkes således, at personer skal holde sig fra at bruge solcreme. Dernæst konkluderes det, at der er behov for yderligere undersøgelser, før der kan påvises eventuelle sundhedsmæssige risici af de fire UV-filtre.

Kun sikre og godkendte UV-filtre på det danske marked
Kosmetik- og hygiejnebranchen understreger, at forskningsartiklen og dens resultater er knyttet til den specifikke godkendelsesprocedure for solcremer, der markedsføres på det amerikanske marked, hvor der bl.a. stilles andre krav til data end i EU. Den europæiske kosmetikforordning, der er den fælles lovgivning for alle kosmetiske produkter, der sælges på det europæiske marked, sikrer en meget høj grad af beskyttelse for forbrugerne.

EU’s videnskabelige komite for forbrugersikkerhed (SCCS), der består af uafhængige eksperter fra universiteter, videncentre mm., vurderer sikkerheden af ingredienser, der anvendes i kosmetiske produkter. Det gælder også for UV-filtre, hvor producenter af solcremer kun må anvende UV-filtre, der er godkendte til brug af SCCS. SCCS tager i deres godkendelsesprocedure højde for hudens absorbering og den forventede brug af produktet. Den koncentration, der er tilladt at bruge i et kosmetisk produkt, er 100 gange lavere end den, hvor man har registreret nogen former for risiko. Der er altså indlagt en meget høj sikkerhedsmargen, der sikrer, at forbrugerne trygt kan anvende solcremer, der sælges i Danmark og andre EU-lande.

Solcreme er et af de officielle solråd

Solcreme er sammen med skygge og solhat et af de officielle solråd udarbejdet af blandt andet Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Dansk Dermatologisk Selskab og Miljøstyrelsen. Undersøgelser fra Kræftens Bekæmpelse viser, at antallet af danskere, der får konstateret hudkræft, er mere end tredoblet i løbet af de sidste 30 år. Dermed indtager Danmark en fjerdeplads på listen over lande med fleste tilfælde af modermærkekraft i verden, når man tager højde for landets størrelse og aldersfordeling. Solcreme er et af de væsentligste midler i kampen mod hudkræft og den udvikling.

For yderligere information kontakt Kosmetik- og hygiejnebranchens adm. direktør, Helle Fabiansen, på tlf. 26 89 30 27 eller hf@kosmetikoghygiejne.dk.