Platform-to-business-reglerne - 5 ting du skal vide

Amazon, Expedia og Den Blå Avis. Digitale platforme er en integreret del af internethandlen i både Danmark og EU og kommer i endnu højere grad til at være det i fremtiden. Den 12. juli 2020 træder P2B-forordningen i kraft. Forordningen skal sikre fair og forudsigelig onlinehandel og indebærer en omfattende regulering af digitale platforme i hele EU. Her er de fem vigtigste ting, du skal vide om de nye regler. Den mest almindelige form for internethandel i dag er producenters eller forhandleres salg til forbrugere direkte via egne hjemmesider.

 

Digitale platforme

En anden salgsform, der de seneste år er vokset markant i hele verden, er salg på digitale platforme. En digital platform er en markedsplads, hvor virksomheder og private kan sælge direkte til kunder via platformen. Det giver typisk mulighed for at komme ud til en bredere kundegruppe, end virksomheden har mulighed for via sin egen hjemmeside. Den digitale platform faciliterer salget og giver mulighed for at udnytte platformens markedsføring, markedskendskab og kundebase.

En anden form for digital platform er digitale søgetjenester. Her foregår salget ikke via platformen, men kunderne kan finde og sammenligne produkterne via søgetjenesten og derefter købe dem på en forhandlers egen hjemmeside.

 

Øget konkurence, men...

Digitale platforme kan give virksomheder en bredere kundeadgang og forbrugerne adgang til et større udvalg af produkter. Men de digitale salgsplatforme er også kontroversielle. I de seneste år er der blandt andet kommet et stigende fokus på platformenes samhandelsbetingelser og adgangen til kunde- og salgsdata, som genereres via platformen. Dette gælder særligt for virksomheder som Amazon, der både driver en platform og samtidig sælger egne produkter i konkurrence med platformens andre brugere.

 

Nye regler på vej

For at sikre fair og gennemsigtig handel på digitale platforme har EU vedtaget Platform-ToBusiness-forordningen (2019/1150). Forordningen kaldes i daglig tale P2B-forordningen, en forkortelse, som over de næste år muligvis vil blive lige så kendt "GDPR", i hvert fald hos dem der beskæftiger sig med onlinesalg.

Forordningen træder i kraft den 12. juli 2020, og reglerne giver nye rettigheder og forpligtelser for virksomheder, der sælger via platforme, og udbydere af digitale platforme.

Derudover har Danmark netop vedtaget en lov om håndhævelse af P2B-forordningen, hvilket blandt andet bemyndiger de danske konkurrencemyndigheder til at udstede bøder for overtrædelse af reglerne.

 

Fem ting du skal vide

Horten Advokater har samlet de 5 vigtigste ting, du bør vide om de nye regler her