Informationsdag om kosmetikforordningen, Aarhus

Aarhus den 5. marts 2019

 

Miljø- og Fødevareministeriet inviterer i samarbejde med brancheforeningerne VKH samt Kosmetik- og hygiejnebranchen til informationsdag om Kosmetikforordningen.

Informationsdagen giver dig en kort introduktion til de krav, der stilles ved markedsføring af kosmetiske produkter. Efterfølgende vil der være særligt fokus på mærkning og anprisninger af kosmetiske produkter, samt kontrol og håndhævelse. Som deltager vil du komme til at arbejde med konkrete problemstillinger i grupper. Derudover bliver du opdateret på de forskellige aktuelle emner, som eksempelvis reguleringen af CMR-stoffer, mikroplast i kosmetiske produkter samt Miljø- og Fødevareministeriets allergistrategi.

 

Foreløbige emner på programmet

  • Introduktion til kosmetikforordningen
  • Mærkning
  • Anprisninger
  • Kontrol og håndhævelse
  • Reguleringen af CMR-stoffer
  • Mikroplast
  • MFVM's allergistrategi
  • Hormonforstyrrende stoffer og nano

 

Målgruppe

Informationsdagen henvender sig til producenter, distributører, leverandører, forhandlere og andre virksomheder og interesserede, der ønsker at blive opdateret på den nyeste viden om kosmetikforordningen og dens konsekvenser for deres arbejde.

 

Spørgsmål

Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål på informationsdagen, men hvis du allerede nu har spørgsmål til et af emnerne, som du gerne vil have uddybet, bedes du skrive dette, når du tilmelder dig, eller senest den 12. februar 2019. Derved har vi mulighed for at tage højde for det i vores planlægning af oplæggene.

 

Tid og sted

Comwell Hotel Aarhus, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus, den 5. marts. Ankomst og registrering kl. 9.30. Dagen slutter 16.30.

Scandic Sluseholmen Hotel, Molestien 11, 2450 København, den 7. marts. Ankomst og registrering kl. 9.30. Dagen slutter 16.30.

 

Tilmelding

Deltagelse på dagen er gratis, men af hensyn til plads og forplejning er tilmelding påkrævet og bindende, og vil foregå efter ’først til mølle’ princippet.

Tilmeld dig her

Sidste frist for tilmelding og spørgsmål er den 12. februar 2019.

 

Har du spørgsmål til arrangementer kan du kontakte Lise Skjødt Sørensen fra Kosmetik- og hygiejnebranchen.
Tlf.: 72 25 57 73, E-mail: lss@kosmetikoghygiejne.dk

 

Læs invitationen her