Teknisk Komité

Næste møde i Teknisk Komité bliver afholdt den 3. april.

 

Ønsker du at deltage, bedes du sende en mail til Anna på mail: aan@kosmetikoghygiejne.dk