Bedre hygiejne til gavn for samfundet


Dårlig hygiejne er en dårlig forretning for samfundet

Ifølge Rådet for Bedre Hygiejne mister 3.000 danskere hvert år livet på grund af utilsigtet smittespredning og dårlig hygiejne. Det er en svimlende højt tal, der kalder på handling. Dårlig hygiejne koster også hvert år det danske samfund rigtig mange penge. Udgifter til sygefravær, behandling og pleje løber årligt op i et milliardbeløb. Der findes heldigvis både effektive og nemme metoder til at nedbringe både udgifter og risikoen for dødelige infektioner på. For eksempel anslår Rådet for Bedre Hygiejne, at bedre håndhygiejne på de danske arbejdspladser vil kunne nedbringe sygefraværet med op til 30 procent. Sundhedsstyrelsen har desuden anslået, at korrekt håndhygiejne i daginstitutioner vil kunne spare samfundet for et trecifret millionbeløb i udgifter forbundet med sygefravær. Der er altså adskillige undersøgelser, der peger på, at god hygiejne kan spare samfundet for mange udgifter og et mindst tabte menneskeliv.

Derfor arbejder vi for:

I Kosmetik- og hygiejnebranchen arbejder vi derfor for, at der kommer større fokus på gevinsterne af god hygiejne. Både på arbejdsmarkedet, i private hjem og i den offentlige sektor.  Vi deltager aktiv i Rådet for Bedre Hygiejnes arbejde, hvor vi er repræsenteret i bestyrelsen, ligesom vi bidrager til at udbrede viden om vigtigheden af hygiejne i medierne, blandt beslutningstagere og myndigheder. Vi mener blandt andet, at kommunerne i endnu højere grad bør implementere de anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen kommer med i forebyggelsespakken om hygiejne, ligesom man generelt bør prioritere hygiejne højere på en række forskellige politikområder. God hygiejne er ikke kun vigtigt i sundhedsvæsenet, men er afgørende for både trivsel og produktivitet på arbejdsmarkedet.