Viden om - Økologisk og naturligt kosmetik


Hvad er forskellen på naturlig og økologisk kosmetik?

Der findes ingen officiel definition på, hvad naturlig eller økologisk kosmetik er. Betegnelsen natur kosmetik bruges som regel om produkter, der indeholder ingredienser, der findes i naturen som f.eks. planteolier og blomsterekstrakter. Ordet økologi henviser til råvarernes oprindelse, altså til den dyrkningsmetode, der f.eks. bruges til fremstilling af de planter, der danner basis for de planteekstrakter og ingredienser, der anvendes i de kosmetiske produkter.

 

Kan man købe Ø-mærket kosmetik?

Nej, Ø-mærket kan kun påsættes økologiske fødevarer og enkelte økologiske nonfood produkter, dog ikke kosmetik. Der findes heller ingen anden dansk eller europæisk lovgivning for brugen af ordene naturlig eller økologisk i forbindelse med kosmetik. Der findes flere internationale certificeringsmuligheder, og ved at vælge produkter, der har opnået en af disse certificeringer, har man et stempel for, at produktet lever op til forskellige fastsatte kriterier. Ikke-certificerede produkter kan være ligeså eller mere økologiske end de certificerede produkter.

 

Er der regler i Danmark for hvornår kosmetik kan kaldes økologisk?

Danmark har på nuværende tidspunkt ingen regler for, hvornår kosmetik kan kaldes økologisk, men Forbrugerombudsmanden har lavet en ny vejledning om brugen af miljømæssige og etiske påstande i markedsføringen. I vejledningen beskriver Forbrugerombudsmanden, hvornår betegnelsen økologisk kan anvendes i forbindelse med kosmetiske produkter. Forbrugerombudsmandens udgangspunkt er, at 95 % af et produkt (eksklusiv vand) skal stamme fra økologisk produktion, mens 20 % af det totale produkt (inklusiv vand) som et vejledende udgangspunkt skal være økologisk. For et produkt, der ikke umiddelbart opfylder disse kriterier, må det vurderes konkret, om det kan betegnes og markedsføres som økologisk. Ved denne vurdering vil det blive tillagt betydning, om produktet er certificeret efter en anerkendt privat certificeringsordning, eller opfylder kravene i en sådan ordning.

 

Bliver naturlig / økologisk kosmetik udtrykkeligt defineret i EU's lovgivning, og gælder der så særlige regler?

I EU er naturlig eller økologisk kosmetik ikke reguleret anderledes end andre former for kosmetik. Al kosmetik der sælges i EU-landene skal overholde de bestemmelser der er beskrevet i kosmetikforordningen. Forordningen stiller krav til produktsikkerhed, forbrugeroplysning, fremstillings standarder og markedskontroller af de kompetente myndigheder. Produkternes anprisninger skal kunne bevises for al kosmetik, der sælges i EU, og dette er ikke anderledes for naturlig eller økologisk kosmetik.

 

Hvor stor en del af et kosmetisk produkt skal være produceret ud fra økologiske/naturlige ingredienser før, det kan kaldes økologisk/naturligt?
 

I Forbrugerombudsmandens vejledning om miljømæssige og etiske påstande i markedsføringen angives det, at 95 % af et økologisk kosmetik produkt (eksklusiv vand) skal stamme fra økologisk produktion, mens 20 % af det totale produkt (inklusiv vand) som et vejledende udgangspunkt skal være økologisk. For et produkt, der ikke umiddelbart opfylder disse kriterier, må det vurderes konkret, om det kan betegnes og markedsføres som økologisk. Ved denne vurdering vil det blive tillagt betydning, om produktet er certificeret efter en anerkendt privat certificeringsordning, eller opfylder kravene i en sådan ordning. De forskellige certificeringsordninger stiller forskellige minimumskrav til indholdet af naturlige/økologiske ingredienser. Hvis mængden af økologiske /naturlige ingredienser i et produkt tilfredsstiller en eller flere af de internationale certificeringsordninger, så kan et produkt certificeres som værende økologisk/naturligt. Man kan opleve produkter, der indeholder økologiske ingredienser f.eks. *-mærket i ingredienslisten.

 

Kan man få 100 % økologiske skønhedsprodukter?

Der findes kun meget få produkter, der indeholder 100 % økologiske ingredienser og disse vil ofte være olier eller vandfri salver. Andre typer produkter såsom creme, lotion og shampoo indeholder vand, og vand anses ikke for at være økologisk. Make-up, der er baseret på mineraler kan f.eks. heller ikke klassificeres som økologisk, da det samme gør sig gældende for mineraler som for vand.

 

Er Svanemærkede produkter naturlige/økologiske?

Svanemærket fortæller ikke, om et produkt er økologisk/naturligt eller har økologiske/naturlige ingredienser, men kun at produktet tilfredsstiller de specifikke krav, der stilles til indhold, miljø og nedbrydelighed mv. Svanemærkningen er også en kommerciel standard på linie med de private øko-certificeringer.

 

Hvis jeg køber et naturlig / økologisk kosmetik, køber jeg så også et miljøvenligt produkt?

Et økologisk produkt kan ikke som udgangspunkt anses for at være miljøvenligt, da et produkts miljømæssige belastning skal vurderes ud fra hele produktets livscyklus. Økologiske produkter eller råvarer skal eventuelt transporteres langvejs fra, hvilket i sig selv kan være en stor miljøbelastning.

 

Hvilke ingredienser må ikke indgå i naturlig / økologisk kosmetik?

Kosmetik må ikke have et unødigt indhold af syntetiske stoffer, som forbrugeren med rette kan forvente ikke optræder i økologiske produkter. Det er kravet i Forbrugerombudsmandens vejledning om miljømæssige og etiske påstande i markedsføringen. Derudover stiller de forskellige certificeringsordninger forskellige krav til hvilke ingredienser, der må indgå i produktet. F.eks. vil nogle ordninger sætte restriktioner for anvendelsen af konserveringsmidler, mens andre sætter restriktioner for brugen af syntetiske parfumer eller nanomaterialer. Derudover kan der også være restriktioner med hensyn til de processer, der anvendes til efterbehandling af råvarerne.

 

Indeholder økologisk / naturlig kosmetik nanomaterialer?

Som regel tillader certificeringsordningerne ikke at økologisk/naturlige kosmetik produkter indeholder nanomaterialer.

 

Hvordan konserveres naturlig/økologisk kosmetik?

Visse produkttyper kræver ikke konservering, men ligeså snart der tilsættes vand, bliver det nødvendigt at tilsætte konserveringsmidler, da vandet giver grobund for vækst af bakterier. Her kan de konventionelle konserveringsmidler bruges, men de forskellige certificeringsordninger kan sætte begrænsninger for hvilke, der må bruges. Emballagen kan også have en indflydelse på, hvordan produktet konserveres. F.eks. kan lufttæt emballage såsom pumpeflasker hindre, at bakterier kommer ind i produktet og dermed mindske eller helt eliminere behovet for konservering. Ligeledes kan mørke flasker hindre, at lys forringer produktets kvalitet. Derudover har nogle olier, urter og æteriske olier ofte naturligt konserverende egenskaber. Producenten skal dog altid sikre, at kvaliteten og holdbarheden er i orden, og at produktet ikke vil kunne være til skade for forbrugeren.

 

Kan jeg være tryg ved at min naturlige/økologiske kosmetik er konserveret korrekt?

Producenterne har pligt til at sikre, at deres kosmetikprodukter kan holde sig og bliver ved med at være sikre at bruge indtil udløbsdatoen eller indtil holdbarhedsdatoen efter åbning oprinder. Dette gælder uanset om det drejer sig om naturlig/økologisk kosmetik eller de traditionelle produkter.

 

Har naturlig / økologisk kosmetik en kortere holdbarhed?

Holdbarheden af et kosmetisk produkt afhænger af en række parametre såsom valg af ingredienser og deres koncentration, formlens egenskaber samt emballagen. En kortere holdbarhed kan derfor forekomme for nogle naturlige og økologiske produkter, især hvis valget af konserveringssystemet har været begrænset af strikte krav. Det gælder dog for alle produkter, at holdbarheden skal oplyses på produktet - dette fortæller hvor lang tid produktet kan anvendes uden at være til skade for forbrugeren, når det anvendes under normale omstændigheder. Hvis produktet har en holdbarhed under 30 måneder angives det med en udløbsdato og for produkter med en holdbarhed over 30 måneder et krukkesymbol med en angivelse for holdbarhed efter åbning.

 

Er der særlige betingelser for brug og opbevaring?

For alle produkter – naturlige/økologiske eller ej – anbefaler man, at de skal opbevares på et køligt, tørt sted, væk fra direkte sollys og med låget skruet fast. Det er ligeledes vigtigt at undgå forurening af produkterne, så hænderne, der berører produktet, skal være rene. At dele sine produkter med andre er heller ikke anbefalet. Hvis der gælder andre særlige betingelser for brug og opbevaring af produktet vil det være angivet på produktet.

 

Jeg har oplevet en allergisk reaktion med et konventionelt kosmetik produkt. Skal jeg nu kun bruge naturlig / økologisk kosmetik?

Næsten alle stoffer, naturlige eller menneskeskabte, har potentialet til at kunne forårsage en allergisk reaktion. Det er stoffets egenskaber i sig selv og ikke dets oprindelse, der er afgørende. At vælge naturlige eller økologiske produkter er derfor ikke en garanti for at undgå allergi.

 

Er det rigtigt, at naturlig / økologisk kosmetik indeholder parfumer, der har et højere indhold af allergener end dem der indeholder menneskeskabte parfumer?

Naturlige duftkompositioner kan indeholde mange forskellige stoffer og nogle af dem kan være potentielt allergifremkaldende. Men næsten alle stoffer, naturlige eller menneskeskabte, har potentialet til at kunne forårsage en allergisk reaktion. Det er stoffets egenskaber i sig selv og ikke dets oprindelse, der er afgørende. Kosmetiske produkter skal altid være sikkerhedsvurderede, så de ikke udgør en sundhedsrisiko for brugeren. Sikkerhedsvurderinger omfatter også sikkerhed i forhold til allergi og er med til at mindske risikoen for, at forbrugere oplever bivirkninger.

 

Er det rigtigt, at naturlig / økologisk kosmetik ikke har samme tekstur, duft og hudfornemmelse i forhold til andre kosmetiske produkter?

Ethvert kosmetisk produkt har en specifik tekstur, duft og hudfornemmelse, som afhænger af en lang række parametre – bl.a. valg af ingredienser og den koncentration de optræder med i produktet. På grund af et begrænset antal ingredienser, der kan vælges til brug i naturlige og økologiske produkter, kan produktets æstetiske egenskaber være en udfordring for producenterne. Det vil i sidste ende have betydning for, hvilken forbrugergruppe, der ønsker at vælge et produkt ud fra råvarernes oprindelse frem for ud fra produktets funktionelle egenskaber.

 

Hvorfor findes der ingen naturlige eller økologiske alternativer til nogle af de typer kosmetik, jeg plejer at bruge?

Der er en naturlig begrænsning for hvilken type produkter, der kan formuleres baseret på de ingredienser, der findes i naturen - for slet ikke at nævne dem, som findes økologisk dyrket. Selv hvis de naturlige/økologiske ingredienser findes, kan deres anvendelse være begrænset på grund af den lave mængde, der er til rådighed. Oven i det kan den nødvendige transport af råvarer blive for omkostningsfuld eller være uhensigtsmæssig. Certificeringsordningerne stiller desuden visse krav til produkterne som begrænser eller forhindrer muligheden for at tilbyde visse typer produkter i en økologisk version. F.eks. er kemiske solfiltre ikke tilladt, hvilket gør det umuligt at tilbyde solcremer med solfaktor over 30.

 

Hvis produktet ikke har mærker og certificeringer, hvordan kan jeg så være sikker på, at det produkt, jeg kigger på, er naturligt / økologisk?

Du har altid mulighed for at se i ingredienslisten, om produktet er sammensat af naturlige ingredienser. Nogle gange vil produktet have en procentdel oplyst, der angiver det økologiske indhold af produktet.

 

Er certificeret naturlig / økologisk kosmetik sikrere end anden kosmetik?

Nej. Alle kosmetiske produkter - også naturlige og økologiske produkter - skal være sikkerhedsvurderet af producenten. Alle kosmetiske produkter skal være sikre for forbrugerne, uanset det certificerende organ.

 

Stilles der krav til emballagen og hvordan behandles emballageaffald, genbrug og brug af overdreven emballage i de forskellige natur- og økologi certificeringer?

Der er forskellige krav til emballagemateriale i de forskellige natur- og økologi certificeringer. De fleste af dem kræver, at miljøet skal respekteres og emballagen skal genbruges. Der er også kriterier for specifikke indholdsstoffer i visse typer emballage f.eks. for PVC og polystyren. For de fleste gælder det, at produktion og transport af emballagematerialet ikke må kræve for meget energi. Emballagematerialer, der oftest bliver brugt er papir, pap, glas, aluminium, PP, PEHD og PET. I de kommende år vil en samlet livscyklus analyse blive en del af nogle af kriterierne.

 

Jeg er forvirret over de mange forskellige ordninger – hvorfor laver man ikke bare et sæt regler, som gælder for alle?

Et internationalt projekt i ISO (International Standards Organisation), som har til formål at definere et sæt tekniske definitioner og kriterier for naturlige og økologiske ingredienser og produkter, er blevet sat i gang. Du kan læse ISO-standarden her. I modsætning til mange af de private certificeringsordninger omfatter projektet dog ikke andre kriterier (f.eks. etiske og miljømæssige), som ikke er strengt knyttet til definitionen af "naturlig" eller "økologisk". I princippet vil ISO-projektet være foreneligt med de definitioner, kriterier og centrale principper i de eksisterende ordninger. Hvis virksomhederne beslutter at efterkomme den kommende ISO-standard kan de frit gøre det uden at være forpligtet til at anvende private certificeringsordninger. Derudover har Forbrugerombudsmanden lavet en ny vejledning om brugen af miljømæssige og etiske påstande i markedsføringen. I vejledningen beskriver Forbrugerombudsmanden, hvornår betegnelsen økologisk kan anvendes i forbindelse med kosmetiske produkter i Danmark. Forbrugerombudsmandens udgangspunkt er, at 95 % af et produkt (eksklusiv vand) skal stamme fra økologisk produktion, mens 20 % af det totale produkt (inklusiv vand) som et vejledende udgangspunkt skal være økologisk. For et produkt, der ikke umiddelbart opfylder disse kriterier, må det vurderes konkret, om det kan betegnes og markedsføres som økologisk. Ved denne vurdering vil det blive tillagt betydning, om produktet er certificeret efter en anerkendt privat certificeringsordning, eller opfylder kravene i en sådan ordning.